ขั้นตอนการพัฒนาระบบเพื่อคุณ

ขั้นตอนของเรา สำหรับธุรกิจของคุณ

  • สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูล ด้วยอัธยาศัยที่เป็นมิตร เรียนรู้ช่องทางการขายเดิม จุดเด่นของสินค้าทั้งหมด และความคาดหวังของคุณ
  • นำความต้องการทั้งหมด มาประมวลผลกับทีมงานมืออาชีพด้านการทำตลาด เพื่อนำเสนอให้กับคุณ
  • นำเสนอให้คุณพอใจ เห็นภาพอนาคตของธุรกิจคุณ พร้อมแบ่งเฟสการทำงานให้คุณเข้าใจ
  • พัฒนาระบบทุกส่วน ตั้งแต่หน้าร้านออนไลน์ ถึง การบริหารจัดการภายใน
  • นำเสนอต้นแบบ และระยะเวลาที่ใช้พัฒนาจนเสร็จ
  • แนะนำการใช้งาน ให้คุณและพนักงานสามารถใช้งานได้
  • ส่งมอบงาน และดูแลหลังการพัฒนา

ทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขที่คุณพอใจ